Metin ZORA
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ankara, Türkiye)
İlkay KOYUNCU
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ankara, Türkiye)
Barış YÜCEL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK TBAG ProjeSayfa Sayısı: 29Proje No: 100T061Proje Bitiş Tarihi: 01.12.2001Türkçe

0 0
Korbosiklik sekizli halka sistemlerinin sentezi
Bu projede,sekizli halka sistemlerinin sentezine yönelik yeni ibr yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem 4-alkenil-4-metoksi-2-siklobuten-1-on türevlerinin 2-lityumpropen veya -lityumstiren gibi vinillityum bileşikleri ile olan tepkimelerinden oluşmuştur. Bu tepkimelerde ilk olarak 4-alkenil-4-metoksi-2-siklobuten-1-on türevleri 2-lityumpropen veya -lityumstiren ile -78 $\circ$C de tetra-hidrofuran çözücüsü içinde muamele edilerek oluşan karışımlar oda sıcaklığında bir gece karıştırıldıktan sonra 0C de hidroliz edilerek sekizli halka sistemleri siklookta-2,4-dien-1-on türevleri sentezlenmiştir. 4-Alkenil-4-metoksi-2-siklo-hekzen-1-on türevleri bu tepkimelerde yan ürün olarak oluşmuştur. Bu tepkimede oluşan siklooktadienon türevinin karalı olmayıp tepkime ortamında 5,5-birleşik halka sistemine dönüştüğü gözlenmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.