Candan GÜRAKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Seyhun YURDUGÜL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Aytanga Zinet ÖKMEN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK TOGTAG TARP ProjeSayfa Sayısı: 21Proje No: Proje Bitiş Tarihi: 01.02.2002Türkçe

0 0
Şaraplardaa malolaktik fermentasyonda yer alan bakteriyosin üreten suşların taranması
Şaraplarda malolaktik fermentasyon bozunmaya yol açan bakterilerin çoğalması durumunda istenilmemektedir. 120 adet sus, aynı şaraplardan izole edilen laktik asit bakterileri üzerinde taranmıştır, izolatlardan biri üzerinde (Leuconostoc mesenteriodes subsp. cremoris) bakteriyosin üretim potansiyeli çalışılmıştır. Bu sustan molekül ağırlığı yaklaşık 32,000 Da olarak belirlenmiş bakteriyosin benzeri bir inhibitor elde edilmiştir. Malolaktik fermentasyonu kontrol için, malolaktik fermentasyon yapabilen bir sus üzerinde deneyler yapılmış ve elde edilen inhibitörün, malolaktik fermentasyonu kontrol ettiği gözlenmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.