Ufuk BAKIR
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Erhan ASTARCI
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Didem SUTAY
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK MİSAG ProjeSayfa Sayısı: 43Proje No: TÜBİTAK MİSAG No. 246Proje Bitiş Tarihi: 01.03.2005Türkçe

0 0
Polifenol oksidaz enziminin Thermomyces lanuginosus küfünden üretim koşullarının optimizasyonu ve ayrıştırılmasıı
Bu çalışmada termofilik bir küf olan Thermomyces lanigunosus'un hücre dışı polifenol oksidaz üretimi incelenmiş, çeşitli besin kaynaklarının, indükleyici bazı maddelerin ve değişik fermantasyon parametrelerinin (pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen konsantrasyonu) enzim üretimi üzerine etkisi araştırılmış, enzim kısmı olarak saflaştırılıp karakterize edilmiştir. Thermomyces lanuginosus'a. göre daha yüksek polifenol oksidaz üretimi gerçekleştirebilen Scytalidium thermophilum polifenol oksidazları ise kolon kromatografi ile saflaştırıp karakterize edilmiştir. Biyokimyasal karakterizasyon için pH ve ısıl dayanıklılık, pH ve sıcaklığın enzim aktivitesi üzerine etkisi, kinetik sabitleri, molekül ağırlığı ve izoelektrik noktası tespit edilmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.