Metin BALCI
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK MİSAG ProjeSayfa Sayısı: 26Proje No: MİSAG-216Proje Bitiş Tarihi: 01.09.2004Türkçe

0 0
Gerilimli halkalı allenlerin sentezi
Bu proje kapsamında, siklik allenlerin sentezi üzerinde çalışmalar yapıldı. Proje dört kısımdan oluşmaktadır. Projenin birinci bölümünde, bugüne kadar bir çok grup tarafından sentezi başarılamayan, l ,2-siklopenten ilk kez grubumuz tarafından sentezlendi. Adı geçen bileşiğin sentezinde dihalosiklopropan bileşiklerinin metil lityum ile olan reaksiyonu uygulandı. İkinci bölümde ise gene bir beş üyeli ailen yapısında olan l-fenil-siklopenta-l,2-dien'in sentezi yüksek sıcaklıkta, gerçekleştirildi ve oluşum mekanizması tartışıldı. Benzonorbornadiene sistemlerinde ailen oluşturmak için uygulanan yöntemlerde ailen yerine alkin oluştuğu daha önce yapılan çalışmalarımızda belirlenmişti. Bu proje kapsamındaki çalışmalarımızda ilk kez bir ailen yapısı benzonorbornadien sistemi içerinde sentezlenebildi. Projenin son aşamasında, a-pinen yapısında bir ailen sentezi başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. Daha önce başka gruplar tarafından, a- pinen içinde ailen oluşumu denenmiştir. Ancak, bu gruplar ailenin olmadığını ileri sürmüşlerdir. Tarafımızdan yapılan teorik hesaplamalar ailen yapısının oluşacağını gösterdi. Bunun üzerine yapılan deneyler de teorik hesaplardan beklediğimiz gibi, ailenin oluştuğunu ortaya koydu.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.