Tuncay BİRAND
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Altunkan HIZAL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Nilgün GÜNALP
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Haluk TOSUN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Merih BÜYÜKDURA
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Gülbin DURAL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Hüseyin YAVUZ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Lale HAYIRLIOĞLU
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Şimşek DEMİR
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK COST ProjeSayfa Sayısı: 18Proje No: COST-223Proje Bitiş Tarihi: 31.01.1993Türkçe

0 0
1990'ların antenleri: geleceğin uydu ve karasal iletişim sistemleri için aktif anten dizileri
Uydu ve/veya karasal iletişim sistemlerinde kullanılmaları öngörülen faz taramalı aktif dizi anten sistemlerinin geliştirilmeleri ve bu anten sistemlerinden yeni uygulama alanlarında yararlanılmasını amaçlayan COST 223 projesi, çalışmaları üye ülkelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen üç ayrı çalışma grubunca yürütülmüş ve ilgili çalışmaların koordinasyonu proje süresince çeşitli ülkelerde yapılan proje yönetim kurulu (management committee: MC) toplantıları ile sağlanmıştır. COST 223 projesi çalışma alanları üç çalışma grubunda toplanmıştır. Birinci grup (WGl) çalışmalarım baskılı ve baskısız anten dizilerinde, ikinci grup (WG2) aktif devre tasarımlarında, üçüncü grup (WG3) ise sistem tasarımı ile ilgili bilgisayar yazılımlarında yoğunlaştırmıştır. Ülkemiz WG l ve WG3 gruplarının çalışmalarına katılmıştır. Proje kapsamında grubumuz geniş bantlı baskı devre yarık antenler ve geçiş devrelerinin tasarımı, parazitik eleman içeren mikroşerit antenlerin tam dalga analizi, sonlu bir iletken yüzeye açılan dikdörtgen dalga kılavuzlarının oluşturduğu dizi antenin incelenmesi, mikroşerit sur biçimli antenler, yarık kuplajlı yama antenler, dikine magnetize edilmiş ferit tabakalı anten sistemi ve askılı ve evrik mikroşerit hatlarda kayıpların karşılaştırılması konularında katkılarda bulunmuş, çalışmalar yönetim kurulu toplantılarında sunulmuş, çalışmalar üzerinde tartışmalar yapılmış ve ilgili proje raporlarında bu çalışmalara yer verilmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.