Güngör GÜNDÜZ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Fahimeh MİRMİNACHİ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Banu KOCABAŞ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Lemi TURKER
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK KTÇAG DPT ProjeSayfa Sayısı: 39Proje No: TÜBİTAK KTÇAG DPT No. 2Proje Bitiş Tarihi: 27.07.1995Türkçe

0 0
Ateşe dayanıklı vinilli allkit boya yapımı
Bu araştırmada sitirenli alkit reçinelerine akrilonitril konularak reçinenin özelliklerindeki değişim incelenmiştir. Ayrıca uzun yağlı, sitirenli, sitiren ve akrilonitrilli boyalar üretilmiş, bu boyalara dekabromodifeniloksit (DBDFO) eklenerek boyalara ateşe dayanıklılık özelliği kazandırılmıştır. Akrilonitril genel olarak reçinenin viskositesini artırmaktadır. Bu olumsuz etkisine karşın reçinenin esnekliğinde ve çarpma dayananda artış sağlamaktadır. Boyaların oksijen indisi ile belirlenen yanmazlık özelliği kimyasal yapıda aromatik gruplar arttıkça daha yüksek olmaktadır. Uzun yağlı ve sitiren içeren reçineler % 5, akrilonitrilli reçine % 2 DBDFO içerdiğinde kendi kendini söndüren reçineler durumuna geçmektedir. Vinilli boyalar uzun yağlı boyanın üçte biri gibi bir zamanda kururken, DBDFO her tür boyanın kuruma süresini yanya düşürmektedir. DBDFO boyaların sertliğini önemli ölçüde düşürürken vinilli boyaların çarpma dayancını ve bükülme özelliğini azaltmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.