Sertan YEŞİL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
ÖZCAN KÖYSÜREN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK MİSAG ProjeSayfa Sayısı: 46Proje No: TÜBİTAK MİSAG No. 271Proje Bitiş Tarihi: 01.01.2006Türkçe

0 0
Dolgu maddesi eklenmesiyle iletken polimer kompozitlerinin hazırlanması
Projenin kapsamında, termoplastik polimerler ile karbon bazlı iletken dolgu maddelerini eriyik halde karıştırarak, düzgün dolgu maddesi dağılımına sahip iletken polimer kompozitleri üretilmiştir. Üretilen kompozitlerin elektriksel, mekanik, termal ve morfolojik karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Proje deneylerinde, Yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE), Naylon 6, Polipropilen (PP), Poli(etilen terftalat) (PET) polimer matriksleri ilexkarbon siyahı ve çok duvarlı karbon nanotüp parçacıkları çift vidalı ekstrüderde karıştırılarak farklı kompozisyonlarda iletken polimer kompozitleri hazırlanmıştır. Test numuneleri basınçlı ve enjeksiyonlu kalıplama cihazları kullanılarak hazırlanmıştır. Numunelerin elektriksel özellikleri iki ve dört nokta temaslı iletkenlik ölçme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Mekanik karakterizasyon işlemleri sırasında kompozitlere çekme ve darbe dayanımı testleri uygulanmıştır. Termal özellikler DSC (differential scanning calorimeter) cihazı kullanılarak incelenmiştir. Morfolojik özellikler SEM (taramalı elektron mikroskopu) kullanılarak araştırılmıştır. Yalıtkan termoplastik polimerlerin elektriksel iletkenlikleri yarı-iletken seviyesine indirilmiştir. En düşük kritik konsantrasyon değeri (ağırlıkça % 0.25 karbon nanotüp) PET-karbon nanotüp kompozit sisteminde elde edilmiştir. Kompozitlerin mekanik özellikleri dolgu maddesi katkısıyla değişiklik göstermiştir. Mekanik özelliklerdeki en iyi iyileşme PP bazlı kompozitlerde gözlenmiştir. Genel olarak kompozitlerin içerisindeki dolgu maddesi miktarı arttıkça kristallenme yüzdesi düşmüştür.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.