Neşe YALABIK
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
Volkan ATALAY
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
Mesut GÖKTEPE
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
Arda ARCASOY
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK EEEAG ProjeSayfa Sayısı: 91Proje No: EEEAG-195Proje Bitiş Tarihi: 01.12.1997Türkçe

0 0
Jeoloji haritalarında bölütleme uygulamaları
Bu çalışmada, tek ve çok bandlı uzaktan algılama görüntülerinin bölütlemesi araştırılmaktadır. Bölütleme yaklaşımı, temel olarak incelenen arazinin doku özniteliklerinin farklılığına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Hiyerarşik özdüzenlemeli haritalar kullanarak gözetimsiz bir bölütleme yaklaşımı önerilmektedir. Öznitelik derleme aşamasında Markov rasgele alan doku modeli temel alınmaktadır. Bu bağlamda, çeşitli algoritmalar geliştirilip, tek bandlı ve çok bandlı Landsat 5 TM uydu görüntüleri üzerinde denenmiştir Yeryüzüzü örtüsü sınıflaması, örneğin, su, orman, volkanik ve kireçtaşı oluşumlarının belirlenmesi, amacıyla yapılan bölütlemeler, ilgili arazinin yer doğruluk bilgileriyle başanlı bir şekilde uyum sağlamaktadır. Ayrıca, nesnel değerlendirmeler sonucunda % 90 doğru bölütleme oranına erişilmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.