Asım YEĞİNOBALI
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemesi, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK İNTAG ProjeSayfa Sayısı: 167Proje No: İNTAG-626Proje Bitiş Tarihi: 01.06.1997Türkçe

0 0
Yüksek dayanımlı doğal hafif agregalı beton
Tükiye'nin Kayseri-Nevşehir yörelerinden seçilen üç çeşit bims ile Eskişehir yöresinden seçilen tüf bir dizi taşıyıcı nitelikte ve göreceli olarak yüksek dayanım!ı doğal hafif agregalı beton üretiminde kullanılmıştır. Beton karışımlarında iri agrega olarak hafif taşlar, ince agrega olarak normal ağırlıklı kum kullanılmış, ayrıca çimentonun % 15'i kadar silis dumanı ile toplam bağlayıcı malzemenin % 2-4'ü kadar süperakışkanlaştırıcı katkıya yer verilmiştir. Laboratuvarda yetmiş civarında beton karışımı hazırlanarak çeşitli taze ve sertleşmiş beton özellikleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre çökme değeri 5 cm civarında olan betonlarda 28 günlük basınç dayanımları bims agregası ile 30-50 MPa, tüf agregası ile de 40-50 MPa arasında değişmiştir. Kuru birim ağırlıklar bimsbetonlarda en fazla 1850, tüf agregalı betonlarda 2000 kg/m3 civarında olmuştur. Betonlarda ısı iletkenlik değerleri 0.44-0.64 W/m.K arasında bulunmuştur. Bims betonlarda kuruma rötresi normal ağırlıklı betonlardan çok farklı olmamıştır. Beton özellikleri arasındaki ilişkileri belirleyen ifadeler geliştirilmiş ve betonların uygulamada kullanılma yerleri araştırılmıştır.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.