TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Şebeke Bağlantılı Eviriciler için LLCL Filtre Tasarımı; Detaylı Bir Performans Analizi
Yıl: 2016 Cilt: 19 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 251 - 260
Veri Tabanı: Fen

Şebeke bağlantılı eviricilerde, şebekeye aktarılan akımların toplam harmonik bozunumunun %5’in altında olması gerekmektedir. Bu amaçla çıkış filtreleri kullanılmaktadır. Toplam harmonik bozunumundan başka filtrenin üzerindeki gerilim düşümü ve filtrenin reaktif güç tüketimi için de tasarım koşulları sağlanmalıdır. Bu koşulları sağlamak için çeşitli filtre tasarım yöntemleri literatürde sunulmuştur. Bu çalışmada, en önemli filtre tasarım yöntemleri ele alınmış ve L, LCL ile LLCL filtre tasarımları arasında bir performans analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, LLCL filtrenin, bazı riskli noktalar dikkate alınmak şartıyla, daha yüksek performans ve daha düşük maliyet sağladığı ortaya çıkmıştır.

2. PID kontrolörü için arabirim tasarımı
Yıl: 2002 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 26 - 31
Veri Tabanı: Fen

Bu çalışmada kontrol sistemlerinde sık kullanılan PID kontrolörleri için MATLAB programında hazırlanan kullanıcı arabirim tasarımı anlatılmıştır. Bilindiği gibi sistem tasarımında kontrolörler önemli bir yer tutmaktadır. PID kontrolörleri kullanılan sistemler içerisinde en çok tercih edilen kontrolör çeşididir. Pratikte en sık karşılaşılan problemlerden birisi, sistem analizinin yapılması ve sistemin matematik modelinin elde edilmesidir. Bu amaçla sistem modeline gerek duymayan kontrolör dizayn metotları günümüzde önem kazanmıştır. Bu metotlardan biriside kontrolörlerin otomatik ayar işlemlerinin yapıldığı Otomatik ayar (Autotuning) metodudur. Bu çalışma sonucu elde edilen arabirim sayesinde, kullanıcının çok derin kontrol ve programlama bilgisine sahip olmadan bu yöntemi uygulaması mümkün kılınmıştır.

3. Pozisyon kontrolüne yönelik DC motor uygulaması
Yıl: 2002 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 13 - 17
Veri Tabanı: Fen

Son yıllarda, çağdaş uygarlığın ve teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesi ile birlikte, kontrol sistemlerinin önemi gittikçe artmaya başlamıştır. Kontrol sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte, kontrol sistemleri eğitimine yönelik çalışmalarda hız kazanmıştır. Bu nedenle yapılan çalışmaların amaçlarından biriside teoride görülen konuların, pratik çalışmalarda kullanılmasında yaşanılan sorunların çözümüdür. Bu çalışmada, bu problemin çözümüne yönelik olarak bir pozisyon kontrolü deney seti geliştirilmiş ve teoride görülen sistem performansı test işlemi ve kontrolör dizaynının buna etkisi deney seti üzerinde incelenmiştir.

4. Sıfırsız 3 kutuplu sistemler için optimal PI-PD denetleyici tasarım yöntemi
Yıl: 2008 Cilt: 11 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 307 - 312
Veri Tabanı: Fen

İlk olarak 50’ li yıllarda öne sürülen standart formlar ve bunları kullanarak denetleyici tasarımı konusundaki çalışmalar, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak, son yıllarda tekrar önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, buna bağlı olarak, sıfırsız üç kutuplu transfer fonksiyonuna sahip sistemler için, standart formlar kullanılarak optimal PI-PD denetleyici tasarımı gerçekleştirmektir. Önerilen yöntemin geçerliliği iki farklı sistem transfer fonksiyonu için, bilinen bazı tasarım yöntemlerine ait cevaplarla birlikte karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

5. PID Denetleyici Uygulamaları İçin Yeni Bir Online Deney Seti Tasarımı
Yıl: 2017 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 34 - 46
Veri Tabanı: Fen

Bu çalışmada mühendislik eğitiminde destek olarak kullanılabilecek, DC motorun PID denetleyici ile hız denetimi için internet üzerinden uzaktan erişimli deney düzeneği geliştirilmiştir. Deney düzeneği kablosuz olup, ortamda bulunan bir kablosuz ADSL modem aracılığıyla TCP/IP üzerinden uzak sunucu ile haberleşmektedir. Kullanıcılar internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan uzak sunucudaki web sayfalarına erişerek gerçek zamanlı olarak deneyleri gerçekleştirebilmektedir. Tasarlanan etkileşimli web sayfaları üzerinden, kullanıcılar motorun referans hız değerini ve PID denetleyici parametrelerini değiştirerek hızın değişimini görebilmekte ve ölçüm değerlerini bilgisayarına kaydedebilmektedir. Ayrıca bir web kamerası yardımıyla deney setinin çalışması da web sayfası üzerinden izlenebilmektedir. Ayrıca deney düzeneği için çevre birimleri hazırlanarak kullanıcı-deney seti etkileşimi artırılmıştır. Bu kapsamda kullanıcı web sayfası üzerinden deney setinin bulunduğu ortamın sıcaklığını görebilmekte, deney seti üzerindeki LCD’ye mesajını yazdırabilmekte ve istediği takdirde deney setini aydınlatabilmektedir.

6. PSO, CS ve FA Algoritmalarıyla Ortak Emiterli BJT'li Yükselteç Tasarımı
Yıl: 2017 Cilt: 38 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 119 - 130
Veri Tabanı: Fen

aşırı zaman kaybına neden olur. Bunun yanı sıra, elde edilen sonuçlarda, istenilen karakteristiklerden bir veya birkaçının elde edilememesi ihtimali de vardır. Yine, değişen bir parametre için yukarıda sayılan işlem yükünün tekrarlanması da gerekecektir. Bu çalışmada, bu probleme çözüm olarak ortak emiterli bir BJT'li yükseltecin standart eleman değerleri kullanarak tasarımı, Cuckoo Search, Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Ateşböceği algoritmaları kullanılarak yapılmıştır. Yine elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Bu algoritmalar sayesinde geleneksel yönteme göre işlem yükleri ortandan kalkmış ve yükseltecin istenilen karakteristikte çalışması için gereken standart eleman değerleri, belirlenen hata oranının altında seçilmiştir

7. Design of a Nozzle-Height Control System Using a Permanent Magnet Tubular Linear Synchronous Motor
Yıl: 2018 Cilt: 24 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 374 - 385
Veri Tabanı: Fen

In agricultural spraying, keeping the spray at the correct height reduces pesticide drift and provides uniformly distributed pesticide accumulation on the target plant. In this study, an agricultural nozzle-height control test system was developed using a permanent magnet tubular linear synchronous motor (PMTLSM) that can adjust the height between the spraying nozzle and the plant. The developed system was experimentally tested in the laboratory environment and under field conditions. According to the experimental results, the nozzle height coefficient of variation (CV) value decreased from 16.77% to 5.17%, while the uniformity of distribution in the forward direction increased from 56.57% to 86.11% at 12 kmh-1 under field conditions. Under test conditions it was found that the developed system keeps the distance between differently sized plants and the nozzle at the set point with minimum error.

8. İkinci dereceden ölü zamanlı ve geri tepmeli sistem parametrelerinin, röle testi ve PSO, CS, FA algoritmaları ile belirlenmesi
Yıl: 2019 Cilt: 34 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 461 - 477
Veri Tabanı: Fen

Bu çalışmada, gri kutu olarak kabul edilen ikinci dereceden ölü zamanlı ve geri tepmeli bir sistem parametreleri, çift kanallı röle testi ile birlikte Guguk Kuşu, Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Ateşböceği Algoritmaları kullanılarak belirlenmiştir. Bunun için öncelikle gri kutu, çift kanallı röle testine tabi tutularak sistem giriş ve çıkışlarına ait sinyaller elde edilmiştir. Ardından bu sinyaller arasındaki hata, amaç fonksiyonu olarak hatanın mutlak değerinin integrali fonksiyonunun kullanıldığı Guguk Kuşu, Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Ateşböceği Algoritmaları ile minimize edilerek, sisteme ait parametreler belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar analiz edilmiş ve literatürde var olan Genetik Algoritma ile yapılan çalışmalar ile kıyaslanmıştır. Guguk Kuşu, Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Ateşböceği Algoritmaları kullanılarak bu çalışmada elde edilen sonuçların, Genetik Algoritma ile elde edilen sonuçlara göre gerçeğe daha yakın olduğu görülmüştür.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.