TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Künt toraks travmalı çocuklardaki tedavi sonuçlarımız
Yıl: 1998 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 120 - 123
Veri Tabanı: Fen

Son 5 yıl içerisinde 60 pediatrik olgu kunt toraks travması (KTT) nedeniyle acil polikiliniğimize müracaat ettirilmiştir. Serimizde karşılaşılan yaralanma mekanizmalarının sıklık sırası şöyledir: Araç dışı trafik kazası (%55), araç içi trafik kazası (%30),düşme (%13) ve ezilnıelidir (%2). En sık karşılaşılan intratorasik yaralanmalar; pıılmoner kontüzyon (%50), mııltipl yaralanmalar (%20), pnömotoraks (%7), hemotoraks (%7), ana bronş riiptürü (%5), diafragma rüptürii (%5) ve izole kot fraktiirüdür (%5). İlave sistem yaralanması olan olguların ortalama pediatrik travma skoru (PTS); izole KTT olgularının ortalama PTS değerinden daha küçüktür. Aynı şekilde hastanede kalış süresinde de, ilave sistem yaralanmaları olan olgularda önemli artış görülmektedir. Hastaların % Iff u entübe edilerek yoğun bakım ünitesine yatırılmış ve ortalama 5.8 gün mekanik solunum desteği uygulanmıştır. KTTlı olgıılarıınızdaki ortalama mortalite oranı %3 olarak saptanmıştır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.