TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. The “New” Problem of Humanity: New Coronavirus (2019-nCoV / COVID-19) Disease
Yıl: 2020 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 8
Veri Tabanı: Fen

At the end of December 2019, a new respiratory virus infection was identified in Wuhan city, China, in the province of Hubei, after patients with acute severe respiratory infections showed clustering. The cases were thought that they could be related to exposure in the Huanan Seafood Market where wholesale fish and live animals are sold in this city. In January 2019, the causative agent was named 2019-nCoV (2019 novel coronavirus), severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and 2019 coronavirus disease (COVID-19) by the World Health Organization (WHO). Coronaviruses are enveloped and single-stranded RNA viruses of the Coronaviridae family and are known as “crown viruses” due to their crown-like protrusions on their outer surfaces. They can infect various species. In addition to mild upper respiratory diseases, it is the causative agent of serious acute respiratory syndrome (SARS) and Middle East respiratory syndrome (MERS). 2019-nCoV shows 79% similarity to SARS-CoV and means that bats such as SARS-CoV may have been the original host of this virus. The route of transmission is by respiratory droplets and direct contact. In order to prevent the spread of infection, early diagnosis, proper isolation and personal protective measures are especially important in the hospital environment. The agent uses angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) receptor to enter the cell. The incubation period is usually 3-7 days and can extend up to 14 days. While it is more severe in upper-middle aged people, those with advanced age and additional comorbidities pose risk factors for severe disease. Adult patients have high fever, weakness and dry cough, and some have headaches and muscle pain. As the disease period progresses, shortness of breath acute respiratory distress syndrome, septic shock, metabolic acidosis, clotting disorders, and multiple organ failure may occur. In particular, children can pose an unnoticed threat in spreading the outbreak. Children are less likely than adults to have the infection as an obvious clinical status. The clinical features of the disease are milder and death has not been reported under 10 years of age. Blood count and C-reactive protein values can usually be found normal or slightly increased. In the radiological evaluation of the lung, ground glass appearance and bronchial shadows may be evident. A nucleic acid test is performed from the nose or throat swab to determine the exact cause of the disease. Adequate calorie and fluid intake and the need for oxygen should be ensured in the treatment. An effective anti-virus treatment is not yet available. However, in severe cases, interferon-α nebulization and efficacy have not been proven, lopinavir / ritonavir and chloroquine are recommended. In certain cases, corticosteroids can be used. The virus can be inactivated with disinfectants containing ethanol and chlorine. People with close contacts and suspicious exposure should be advised of 14 days of observation and

2. Türkiye'de Tespit Edilen İlk MERS Olgusunun Moleküler Tanısı ve Filogenetik Analizi
Yıl: 2015 Cilt: 49 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 414 - 422
Veri Tabanı: Fen

İnsan ve hayvanlarda solunum yolu ve intestinal sistemde enfeksiyonlara neden olan koronavirus (CoV)'lar, zarfl ı, sferik, tek iplikli pozitif polariteli RNA viruslarıdır. Yakın zamana kadar bilinen beş tip insan koronavirusuna (HCoV-OC43, HCoV-HKU1, HCoV-NL63, HCoV-229E, SARS-CoV) ek olarak, MERSCoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) 2012 yılında Suudi Arabistan'da tanımlanmıştır. Coronaviridae ailesi, Coronavirinae alt ailesi, Betacoronavirus cinsi, C kökenine (clade) dâhil edilen MERSCoV, akut solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmakta ve insanlar arasında solunum yolu ve yakın temasla yayılmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde saptanan ilk MERS olgusunun moleküler olarak tanımlanması ve virusun fi logenetik analiz sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır. Cidde'de işçi olarak çalışan 42 yaşında bir Türk vatandaşı, 25-26 Ekim 2014 tarihinde ateş ve halsizlik şikâyetleri ile Cidde'de tıbbi bakım almış, ancak durumu kötüleşince Türkiye'ye dönmüştür. Hasta, 6 Ekim'de ateş, halsizlik, solunum yetmezliği, terleme ve öksürük şikayetleri ile Hatay'da bir hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılmış; 8 Ekim'de üniversite hastanesine sevk edilmiş ve 11 Ekim'de hayatını kaybetmiştir. Olgunun ölümünden önce alınan trakeal aspirat örneği, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Referans Laboratuvarları, Viroloji Bölümü Laboratuvarına gönderilmiştir. Viral RNA varlığı, MERS-CoV protein E (upE), ORF1a ve ORF1b gen bölgelerini hedefl eyen bir ticari kit (hCoV-EMC Real-Time RT-PCR, Fast Track Diagnostics, Lüksemburg) ile araştırılmış; doğrulama için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün referans yöntemi (Superscript III One Step RT-PCR, Invitrogen, ABD) kullanılmıştır. Çalışmada her iki yöntem ile de MERS-CoV RNA pozitifl iği saptanmıştır. Nükleokapsid (N) ve RNA'ya bağımlı RNA polimeraz (RdRp) gen bölgelerinin amplifi kasyonu ise hemi-nested PCR yöntemiyle (Invitrogen, ABD) gerçekleştirilmiştir. Daha sonra N gen bölgesinin 204 nükleotidlik kısmının dizi analizi yapılmış ve N geninin fi logenetik ağacı MEGA6 programı kullanılarak oluşturulmuştur. Dizilenen bu bölge Londra'da tedavi edilen hastaya ait numune izolatında iki aminoasit delesyonu içermektedir. Çalışmamızda tanımlanan ANK/1079/2014 izolatında ise bu delesyon bulunmamaktadır. ANK/1079/2014 izolatında kısmi N geni dizisi, insan Betacoronavirus 2c EMC/2012 suşu ile karşılaştırıldığında nükleotid ve aminoasit değişimi gözlenmemiştir. MERS-CoV'un moleküler tanısı için çalışmamızda hedef olarak seçilen gen bölgeleri (UpE, ORF1a, ORF1b, N ve RdRp), DSÖ tarafından önerilen, tanı ve doğrulama için yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip bölgelerdir. Yapılan çalışmalarda, insan olgularında ilk olarak tespit edilen viral genomların diğerlerinden farklı olduğu ve "clade A" içerisinde yer aldığı; tek hörgüçlü develerden ve insanlardan elde edilen diğer viral genomların ise "clade B" içerisinde olduğu bildirilmektedir. Bizim çalışmamızda, kısmi N geni dizisinin fi logenetik analizine göre tanımladığımız ANK/1079/2014 izolatı

3. Coronaviruses and SARS-COV-2
Yıl: 2020 Cilt: 50 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 549 - 556
Veri Tabanı: Fen

Coronaviruses (CoVs) cause a broad spectrum of diseases in domestic and wild animals, poultry, and rodents, ranging from mild to severe enteric, respiratory, and systemic disease, and also cause the common cold or pneumonia in humans. Seven coronavirus species are known to cause human infection, 4 of which, HCoV 229E, HCoV NL63, HCoV HKU1 and HCoV OC43, typically cause cold symptoms in immunocompetent individuals. The others namely SARS-CoV (severe acute respiratory syndrome coronavirus), MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus) were zoonotic in origin and cause severe respiratory illness and fatalities. On 31 December 2019, the existence of patients with pneumonia of an unknown aetiology was reported to WHO by the national authorities in China. This virus was officially identified by the coronavirus study group as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and the present outbreak of a coronavirus-associated acute respiratory disease was labelled coronavirus disease 19 (COVID-19). COVID-19’s first cases were seen in Turkey on March 10, 2020 and was number 47,029 cases and 1006 deaths after 1 month. Infections with SARS-CoV-2 are now widespread, and as of 10 April 2020, 1,727,602 cases have been confirmed in more than 210 countries, with 105,728 deaths.

4. (MERS-CoV) Enfeksiyonu: Ortadoğu Solunum Yetmezliği Sendromu-Koronavirüs Enfeksiyonu
Yıl: 2016 Cilt: 32 Sayı: ek Sayfa Aralığı: 37 - 45
Veri Tabanı: Fen

"Middle East Respiratory Syndrome-Coronavirus" (MERSCoV) 2012 yılında şiddetli solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Suudi Arabistan'da ölen bir hastadan izole edilen yeni bir virüstür. Arap Yarımadası'ndaki develerde ortaya çıkan MERS-CoV enfeksiyonu, pandemi yapma potansiyeli nedeniyle, bütün insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. Koronavirüsler yıllar boyunca insanların üst solunum yolunda ve gastrointestinal sistemde hafif enfeksiyon etkeni olarak bilinirken, ölümcül ve insandan insana yayılabilme özelliği nedeniyle yeni bir üye olarak MERS-CoV dünya için korkulan bir salgın etkeni olmuştur. Genomik çalışmalar MERS-CoV'un yarasalarda etken olan betacoronaviruslardan köken aldığını ve daha sonra develere adapte olduğunu düşündürmektedir. Virüs develerden insana veya insandan insana bulaşabilmektedir, ancak virüsün bulaşma yolları halen açık değildir. Dünya Sağlık Örgütü bu güne kadar laboratuvar tanısı doğrulanmış 1791 MERS-CoV olgusu tespit edildiğini ve bunların 640'ının öldüğünü (olgu fatalite hızı %36) bildirmiştir. İlk MERS-CoV olgusu bildirildikten sonraki 4 yıl içinde ortaya çıkan bu hastalar, Avrupa, Asya ülkeleri ve ABD dahil, 26 farklı ülkeden bildirilmiş, bu ülkelere Orta Doğu ülkelerinden gelmiş veya gelenlerle temas etmiş olgulardır. Hastalığın klinik tablosu asemptomatik enfeksiyondan ölüme yol açabilen ağır solunum yetmezliği ve multiorgan disfonksiyonuna kadar değişebilen bir yelpazededir. Bugün MERS-CoV enfeksiyonuna özgü bir tedavi mevcut değildir. Bu nedenle yeni enfeksiyon gelişmesini önlemek ve özellikle de sağlık kurumlarında enfeksiyon kontrolünü sağlamak için yapılacak çalışmalar, MERS-CoV ile mücadelenin temelini oluşturmaktadır. MERS-CoV enfeksiyon salgını zaman içinde şiddetini kaybetmiş gibi görünse de, hala dünyanın uzak bölgelerine yayılma potansiyeli taşımaktadır. Bu makalede, MERS-CoV enfeksiyonu hakkında epidemiyolojik, virolojik, klinik, tanısal, tedavi ve korunmaya ilişkin yeni tıbbi bilgiler gözden geçirilerek derlenmiştir.

5. COVID-19, immune system response, hyperinflammation and repurposing antirheumatic drugs
Yıl: 2020 Cilt: 50 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 620 - 632
Veri Tabanı: Fen

In the Wuhan Province of China, in December 2019, the novel coronavirus 2019 (COVID-19) has caused a severe involvement of the lower respiratory tract leading to an acute respiratory syndrome. Subsequently, coronavirus 2 (SARS-CoV-2) provoked a pandemic which is considered a life-threatening disease. The SARS-CoV-2, a family member of betacoronaviruses, possesses singlestranded positive-sense RNA with typical structural proteins, involving the envelope, membrane, nucleocapsid and spike proteins that are responsible for the viral infectivity, and nonstructural proteins. The effectual host immune response including innate and adaptive immunity against SARS-Cov-2 seems crucial to control and resolve the viral infection. However, the severity and outcome of the COVID-19 might be associated with the excessive production of proinflammatory cytokines “cytokine storm” leading to an acute respiratory distress syndrome. Regretfully, the exact pathophysiology and treatment, especially for the severe COVID-19, is still uncertain. The results of preliminary studies have shown that immune-modulatory or immune-suppressive treatments such as hydroxychloroquine, interleukin (IL)-6 and IL-1 antagonists, commonly used in rheumatology, might be considered as treatment choices for COVID-19, particularly in severe disease. In this review, to gain better information about appropriate anti-inflammatory treatments, mostly used in rheumatology for COVID-19, we have focused the attention on the structural features of SARS-CoV-2, the host immune response against SARS-CoV-2 and its association with the cytokine storm.

6. Identification of HLA-A*0201-restricted CTL epitopes from the receptor-binding domain of MERS-CoV spike protein using a combinatorial in silico approach
Yıl: 2014 Cilt: 38 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 628 - 632
Veri Tabanı: Fen
7. MERS-Co Virüs Enfeksiyonu: Epidemiyoloji ve Son Gelişmeler
Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 140 - 143
Veri Tabanı: Fen

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) (Ortadoğu Solunum Sendromu coronavirusu )infek- siyonu yeni bir beta- coronavirüs tipine bağlı olarak gelişen ve ilk kez 2012 Haziran ayında Suudi Arabistan’da ortaya çıkan bir hastalıktır. Pnömoni ve böbrek hasarına neden olarak, hızlı seyir gösterdiği ve yüksek mortalite oranına sahip olduğu bildirilmiştir. Virüsün kaynağının develer olabileceği düşünülmektedir ve insandan insana bu- laşma nadir olarak bildirilmiştir. MERS CoV enfeksiyonlu hastalardaki en sık semptomlar ateş, öksürük, nefes darlığı ve gastrointestinal semptomlardır. Pnömonisi olan hastaların çoğunda birden fazla eşlik eden hastalık varlığı rapor edilmiştir. Bu enfeksiyonun yönetimindeki zorluklardan birisi kanıtlanmış etkin tedavilerin olmayışıdır. Bu yüzden hastalık yüksek mortalite oranlarına sahiptir. Bu yazıda MERS-CoV enfeksiyonunun epidemiyolojisi, tanı ve tedavi yaklaşımı özetlenmiştir.

8. What We Have Learned About The New Coronavirus Pandemic, Current Diagnostic and Therapeutic Approaches and The Situation in Turkey
Yıl: 2020 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 329 - 344
Veri Tabanı: Fen

Coronaviruses (CoVs) belong to the subfamily Orthocoronavirinae, which includes α‐coronavirus, β-coronavirus, γ‐coronavirus, and δcoronavirus in the order Nidovirales in the Coronaviridae family. While coronaviruses cause enzootic infections primarily in birds and mammals, in the recent years, it has been shown to be capable of infecting humans as well. In the last days of 2019, China's World Health Organization (WHO) Country Office reported thecases of pneumonia of unknown etiology from Wuhan City, Hubei Province. The causative agent was isolated on January 7, 2020, and was identified as a new type of coronavirus. At the end of 2019, a new coronavirus outbreak, now known as SARS-CoV-2 (2019), was announced by the World Health Organization on January 31, 2020 as an urgent public health problem. In this review article, what we have learned about the new corona virus pandemic, the situation in Turkey and current approaches in diagnosis and treatment were discussed.

9. Sars aşı çalışmalarında son gelişmeler
Yıl: 2010 Cilt: 44 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 505 - 517
Veri Tabanı: Fen

Ciddi akut solunum yolu yetmezliği sendromu (SARS) dünya çapında sadece birkaç ay içerisinde binlerce enfeksiyona ve yüzlerce ölüme yol açmıştır. SARS koronavirusu (SARS-CoV)’nun 2002-2003 salgınının öncesinden beri hayvanlardan insanlara geçmekte olduğunu gösteren kanıtlar, olası yeni bir pandeminin gerçekleşebileceğini belirtmektedir. Bu nedenle günümüzde SARS aşı çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Üzerinde çalışılan aşılar arasında; inaktive tüm virus aşıları, viral ve bakteriyel vektörler kullanılarak hazırlanan aşılar, rekombinant protein aşıları, alt ünite aşıları, DNA aşıları ve canlı-atenüe virus aşıları sayılabilir. Aşı çalışmalarında farklı hayvan modelleri kullanılmakla birlikte en uygun model, insanlardaki SARS patogenezine yönelik klinik belirtilerin, viral replikasyonun ve akciğer patolojisinin benzerliği nedeniyle gelinciklerdir. SARS’a yönelik çeşitli aşı yöntemlerinin güvenli ve immünojenik olduğuna dair birçok kanıt olmasına rağmen, aşılanmış hayvanlarda virusun uygulanması sonrası hala belirgin derecede hastalık görülmektedir. Daha da önemlisi, bazı çalışmalarda, SARS hastalığının aşıya bağlı şiddetlenmesi olasılığı da gösterilmiştir. Çalışmalardan elde edilen veriler, özellikle mukozal immünite, T hücre cevabı ve heterolog aşı kombinasyonlarına odaklanması gereken ileri aşı geliştirme çalışmalarına olan ihtiyaç konusunda önemli bilgiler vermektedir. Bu derleme yazıda, SARS aşı çalışmalarındaki gelişmeler son yıllara ait kaynaklar ışığında tartışılmaktadır.

10. Middle East Respiratory Syndrome: MERS
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 02 Sayfa Aralığı: 93 - 98
Veri Tabanı: Fen

Orta Doğu Solunum Sendromu coronovirüsü (MERS-CoV) yeni ortaya çıkan bir solunum virüsüdür. Bu virus ilk olarak 2012 yılında Suudi Arabistan'da tanımlanmıştır. Orta Doğu solunum sendromu koronavirüs enfeksiyonu akut hafif bir hastalık ile fulminan hastalık arasında değişen bir klinik spektrum ile karakterizedir. Hastaların çoğunluğunda ateş, ateş ile titreme, öksürük, nefes darlığı ve kuru öksürük bildirilmiştir. İnsandan insana bulaşan vakalar belgelenmiştir. MERSCoV enfeksiyonu için günümüzde özel bir tedavi ve aşılama yoktur. Sürveyans ve infeksiyon kontrol önlemleri halk sağlığı için hayati öneme sahiptir

11. Yeni Beliren Viruslarda Yönetim; Ebola ve MERS-CoV Deneyimi
Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 94 - 102
Veri Tabanı: Fen

Ebola virus hastalığı insanlarda ve hayvanlarda hemorajik ateşe neden olan ciddi bir hastalıktır. Günümüzdeki salgınını bazı Afrika ülkelerinde yapmıştır. Hastalığın görüldüğü ülkelerde önlemler alındığı sürece Ebola riski düşüktür. Virüsün etken olduğu yerlerde, enfekte kişilerle yakın temas en büyük risktir. Bu kişiler, laboratuvar çalışanları, hastane personeli ve hastalarla ilgilenen aile üyeleridir.MERS (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV, Coronovirus'un neden olduğu, yeni ortaya çıkan bir viral respiratuvar hastalıktır. Grip benzeri semptomlarla giden çok ciddi hastalığa neden olabilir. MERS-CoV günümüzde çoğunlukla Ortadoğu ülkelerine sınırlı olsa da Birleşik Devletler, Asya ve Avrupa'da en az 10 farklı ülkeden bildirilmiştir. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin yetersizliğine bağlı MERS-CoV'un hastane kaynaklı bulaşı da meydana gelmiştir. Tanı için spesifik moleküler yöntemler mevcuttur. Günümüzde MERS-CoV önlenmesi veya tedavisi için ilaç bulunmamakta, aşı çalışmaları henüz erken aşamalardadır.Ebola ve MERS-CoV epidemiyolojisinin güncellenmesini sağlamak, sağlık uzmanları, halk sağlığı yetkililerini bilgilendirmek ve etkilenmiş bölgeler veya yakınındaki ülkelere, yakın dönemde seyahat yapmış kişilerde Ebola ve MERS-CoV enfeksiyonunun düşünülmesi için gerekli olan farkındalığın sağlanması bu derlemenin amacıdır.

12. Emerging and reemerging respiratory viral infections up to Covid-19
Yıl: 2020 Cilt: 50 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 557 - 562
Veri Tabanı: Fen

Infectious diseases remain as the significant causes of human and animal morbidity and mortality, leading to extensive outbreaks and epidemics. Acute respiratory viral diseases claim over 4 million deaths and cause millions of hospitalizations in developing countries every year. Emerging viruses, especially the RNA viruses, are more pathogenic since most people have no herd immunity. The RNA viruses can adapt to the rapidly changing global and local environment due to the high error rate of their polymerases that replicate their genomes. Currently, coronavirus disease 2019 (COVID-19) is determined as an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), which was first identified in 2019 in Wuhan. Herein we discuss emerging and reemerging respiratory viral infections till to SARS-CoV-2.

13. Graphic Estimation of SARS-CoV-2 (Covid 19) outbreak in timeline from 11th of March to 2 nd of May 2020
Yıl: 2020 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 171 - 176
Veri Tabanı: Fen

The outbreak of Sars-Cov-2 pandemic has reached the peak infection rate in several countries. Since the start of outbreak Turkey in 10th of March 2020 ministry of health announced the figures about the number of performed tests, number of confirmed cases, number deaths related to outbreak, number of patients in intensive care units and intubated, and number of healed patients. We used regression analysis curve estimation method to predict the probable end point of outbreak. Cubic regression estimation was calculated as the most appropriate method of estimation (R2: 0.978). Finally future prediction of the SARS-CoV-2 infection course is determined as minimum of 90 days according to the observed data up to date. The decrease in the number of individuals in intensive care unit or intubated may be ten to twenty days later after the decrease or disappearance of confirmed cases.

14. SARS-CoV-2 epidemiology and control, different scenarios for Turkey
Yıl: 2020 Cilt: 50 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 509 - 514
Veri Tabanı: Fen

Background/aim: Coronavirus Infectious Disease 2019 (COVID-19) is now a pandemic spreading in most countries including Turkey. Materials and methods: The current knowledge of COVID-19 and the virus causing it, SARS-CoV-2, was reviewed. The epidemiology and control in different countries was compared and the differences discussed. Results: The population attack rates and case fatality rates vary from country to country with Lombardy in northern Italy reporting an attack rate in the general population of 0.37% compared to 0.004% in Hong Kong. The differences are caused by different testing strategies and reporting systems. Conclusion: Turkey is early in the outbreak. Different control strategies are available with South Korea, Hong Kong and Singapore being models to follow.

15. The Rise of New Coronavirus Infection-(COVID-19): A Recent Update
Yıl: 2020 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 35 - 41
Veri Tabanı: Fen

The recent catastrophic outbreak of a novel coronavirus (COVID-19), currently renamed as COVID-19; recalled us the earlier memories created by the Severe Acute Respiratory Syndrome Human coronavirus (SARS-CoV) from nearly two decades ago. With the new advancements in earlier detection techniques for infections and better treatments; now we are better supported to deal this recent infestation of 2B coronavirus.

16. Epidemiology of COVID-19
Yıl: 2020 Cilt: 50 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 563 - 570
Veri Tabanı: Fen

It seems that coronaviruses take an important place in the 21th century history. Five of seven human coronavirus was isolated in this century. Unfortunately, last three of them entered our life with a fear of outbreak, pandemic or death. Last human coronavirus which emerged world from Wuhan China, SARS CoV-2 and its clinical expression, Coronavirus disease (COVID-19) recently taken a significant place in our daily practice. Initial reports showed that, its origin was bats. It transmitted human to human by droplet and contact routes, but some doubt about airborne, fecal or intrauterine transmission also should be removed. Its R0 value is 2.3 but it could be as high as 5.7. Its case fatality rate was 6.3, but it was different in different ages and counties, and it could be over 15%. According to early models total 10–12 weeks is required to control an outbreak in the community. While different countries show different daily case numbers, total number of case, case mortality rates or R0, it seems they show a similar epidemic curve. Every day we learn new data about the current outbreak. Since the outbreak is not over yet, every detail should be evaluated carefully and the updates should be followed closely to monitor the epidemiological properties of COVID-19.

17. Coronavirüslerin replikasyonları
Yıl: 2013 Cilt: 19 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 141 - 148
Veri Tabanı: Fen

Coronavirüsler (CoVs) çok çeşitlilik gösteren bir virüs ailesidir. CoV’lar konak hücrelerle birçok aşamada etkileşime geçerler ve konak hücrenin değişik mekanizmalarını kullanarak enfeksiyonlarını ve replikasyonlarını gerçekleştirirler. CoV’ların moleküler biyolojisiyle ilgili olarak birçok şey bilinmektedir. Ancak CoV’ların moleküler biyolojisini daha iyi anlamak için daha çok bilgiye ihtiyaç vardır ve CoV’lara karşı geliştirilmiş herhangi etkili bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. CoV’ların moleküler biyolojisini daha iyi anlama adına son yıllarda yapılan araştırmalarda birçok teknik ve yöntem kullanılmıştır. Moleküler biyolojik araştırmalar açısından fare hepatit virüsü en çok çalışılan CoV’lardır ve Coronaviridae ailesi üyelerini araştırmak için iyi bir model sistemdir. Bu derleme CoV’lerin replikasyonunu, transkripsiyonunu ve tekrar bir araya getirilmesini anlatmaktadır.

18. Crushing the curve, the role of national and international institutions and policy makers in COVID-19 pandemic
Yıl: 2020 Cilt: 50 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 495 - 508
Veri Tabanı: Fen

Nobody can be fully prepared to a pandemic. Of course there are signs of it, the scientists can predict, alarming speeches can be made. But there are always alarmist people around, maybe that is why sometimes even the most serious warnings may be not considered by the authorities on time. The first patients may be lost without a proper diagnosis. When everybody realizes that there may be a big problem in the horizon, sometimes it is too late. That is why it is very important to monitor contagious diseases and follow the warnings and releases of national and international disease control centers and other related organizations. China celebrated Lunar New Year with more than 40 thousand families on the 18 of January 2020. Nobody seem to be expecting this emerging new viral pneumonia outbreak appeared in Wuhan, in the last days of 2019, will break the chains and turn out to be a pandemic! But maybe this time it was not too late. There were four important pandemics within the last century: Spanish Flu, Hong Kong Flu, Asian Flu and Swine Flu. Each left different story behind. Millions of people had infected, hundreds, thousands of people died. This time, the Modern World had different tools to limit the SARS CoV2 outbreak. The national and international institutions of our globe were all communicating and taking precautions in a very fast manner than ever. However, this time, unexpectedly, the SARS-CoV-2 contagion was also faster. Besides the international organizations like WHO, UNESCO and UNICEF, the roles of local authorities, health ministries, disease control centers, health protection agencies, research centers and universities are all very important in different operational levels to control and survive from the pandemic. This paper will review the immediate response of different national and international institutions and authorities to COVID-19 pandemic.

19. 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Outbreak: A Review of the Current Literature
Yıl: 2020 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 7
Veri Tabanı: Fen

Coronaviruses (CoV) belong to the genus Coronavirus with its high mutation rate in the Coronaviridae. The objective of this review article was to have a preliminary opinion about the disease, the ways of treatment, and prevention in this early stage of COVID-19 outbreak.

20. Assessment of Corneal Endothelial Cell Status in Aging Eye
Yıl: 2019 Cilt: 28 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 16 - 22
Veri Tabanı: Fen

Objective: To describe the corneal endothelial cell density and morphology in normal adult eyes, and determine the influence of aging on these parameters. Material and Methods: In this cross-sectional study, specular microscopy was performed in 547 eyes of 547 healthy volunteers aged 20 to 85 years. Of these, 279 were female, and 268 were male. The study parameters included endothelial cell density (ECD), cell area (CA), the coefficient of variation (CoV) and percentage of hexagonal cells (Hex%). The influence of age and gender on these parameters were evaluated. Results: The mean ECD and mean CA in the study population were 2607±323 cells/mm2 and 389.6±51.2 μm2 , respectively. In the correlation analysis, there was a decrease in mean ECD (r= - 0.305, p<0.001), and an increase in mean CA (r=0.295, p<0.001) with increasing age. The mean CoV in cell size and the mean Hex% were 35.7±6.06% and 56.8±9.1%, respectively. There was a weak correlation between increasing age and CoV in cell size (r=0.075, p=0.021), and the percentage of hexagonal was not correlated with age (p=0.088). There were no statistically significant differences in mean ECD, mean CoV in cell size, or hexagonality between genders (all p values>0.05). Conclusion: Our data for the corneal endothelial structure in Turkish population showed that age but not gender, has a negative impact on endothelial cell density. Age was not a determinant in the pleomorphic changes of the endothelium.

Aramayı Kaydet
Arama ismi:
  • Seçiniz

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.